Eerste afspraak

 

Wat de mondhygiënist precies doet en wat de kosten zijn hangt af van de aard

en de ernst van het probleem. Ik werk volgens de tarieven van de NZA.

 

Tijdens het eerste bezoek bespreek ik met u hoe uw persoonlijke behandelplan 

eruit ziet en geef ik informatie over wat er bij u moet gebeuren. Ik kan u dan 

vertellen hoeveel behandelingen er waarschijnlijk nodig zijn.  

 

Voor aanvang van de eerste afspraak geef ik u een vragenlijst. Hierop staan

voornamelijk vragen over uw gezondheid. Het is belangrijk dit te vragen in

verband met de verzorging en behandeling van uw mond.

 

Controleer altijd zelf bij uw verzekering of en hoeveel zij vergoeden voor

mondhygiënische behandelingen.

 

Wegens de wet "BSN in de zorg" ben ik verplicht om bij de eerste afspraak

om uw legitimatie te vragen. Dat kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs,

identiteitskaart of vreemdelingendocument.